+48 502 294 704 biuro@opakowaniamax.pl

Realizowane projekty

Ogłoszenie

Krzyszkowice 01-09-2021r.

Firma Opakowaniamax w związku z zrealizowanym projektem w ramach RPO WM 2014-2020w połowie 2021r. zainstalowała w swoim zakładzie produkcyjnym w Krzyszkowicach nową najszybszą linię do produkcji opakowań na świecie. Inliner firmy Mitsubishi Evol 4FGR jest maszyną, która osiąga największe wydajności 21 000 opakowań na godzinę i zachowuje najlepsze na rynku parametry jakościowe produkowanych opakowań.

Poszukujemy osób chętnych do odbycia szkolenia na maszynie Mitsubishi EVOL 4FG.

Szkolenie zostanie zakończone certyfikatem.

Pod podanym adresem można zobaczyć film prezentujący maszynę:

01

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP.

02

Nr projektu: RPMA.03.03.00-14-d858/20

Nazwa projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w FABRYKA OPAKOWANIAMAX sp. z o.o

Wartość projektu ogółem: 11 890 490,00 PLN

Dofinansowanie – Wkład Funduszy Europejskich  3 5 11 005,86 PLN

03

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Fabryka Opakowaniamx Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów. Przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia nowych na rynku opakowań z barierą ochronną umożliwiającą bezpośredni kontakt z żywnością. W tym celu Wnioskodawca zakupił wyniki prac B+R dotyczące innowacyjnej formuły emulsyjnej bariery nanoszonej na wewnętrznej stronie opakowania.

04

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj.  zakup i wdrożenie nowej technologii (linii technologicznej – maszyny drukująco-wykrawającej  i  oczyszczalni ścieków technologicznych z zamkniętym obiegiem wody) oraz wprowadzenie na rynek nowego wyrobu w postaci innowacyjnych opakowań tekturowych zawierających barierę umożliwiającą stosowanie produktu jako bezpośredniego opakowania dla środków spożywczych. Trwałymi rezultatami projektu będą zakupione środki trwałe, nowe produkty.

Masz pytanie? potrzebujesz wyceny?

Zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 16:00

ul. Krzyszkowice 18, 26-650 Przytyk
+48 503 498 039 / +48 502 294 704
biuro@opakowaniamax.pl

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone